G.C. Pettersen

G.C. Pettersen foretrekker å male med olje og å male motiver fra virkeligheten. De siste årene har arbeidene til G.C. Pettersen vist naturelementer; i stilleben og landskapsmalerier, og i verk som er en mellomting av de motivtypene. Noen ganger er arbeidene malt innendørs og noen ganger utendørs.

Prosessen frem mot ferdige verk varierer. Noen ganger vet G.C. Pettersen lite i forkant av prosessen og noen ganger har kunstneren laget en plan. Uansett metode så oppdager kunstneren alltid nye ting underveis. G.C. Pettersen er nysgjerrig av natur og mener at et arbeid bør få utvikle seg organisk, og vokse fram av seg selv. G.C. Pettersens verk Eksperimental: Fra abstrakt, og fra virkeligheten, eng var et eksperiment med fokus på prosessen.

G.C. Pettersen er ofte interessert i ville planter, pinner, løv og organiske former slik som maleriene i Art Gallery Linn er eksempler på. Kunstneren blir inspirert av naturens kretsløp med spiring, å leve, å visne og nedbrytning.

«Jeg tenker på maling og tegning som et forhold i stadig utvikling, det er en utforskning, og jeg vet ikke nøyaktig hva veien det tar vil være.»

«Å jobbe med virkeligheten er en ekspansiv opplevelse av å undersøke og oppdage nye ting om det jeg ser, og om mediet jeg bruker. Kanskje er alle ting som gjøres fra virkeligheten både et inntrykk og et uttrykk. Jeg ser ut på verden og tar den inn, men den går også gjennom meg, og maleriet oppstår bare sammen med mine valg, hvordan jeg sier noe, og hvordan jeg opplever noe.»

G.C. Pettersen er fra Mandal og utdannet ved The Florence Academy of Art i Sverige. G.C. Pettersen har deltatt på mange gruppeutstillinger og juryerte utstillinger i Sverige og i flere land i Europa, som Spania og England.