HANS BENTSEN

Hans Bentsen er en meget dyktig grafiker som har spesialisert seg på dyptrykk. Han er opprinnelig fra Risøya ved Risør. Han er bosatt i Kristiansand. Bentsen er utdannet radiotelegrafist, Cand. mag. i kunsthistorie, sosialantropologi og engelsk. Han har deltatt i flere arbeids- og studiefellesskap ved norske og utenlandske grafikkverksted.

Bentsen lager hovedsakelig dyptrykk (etsing, koldnål, mezzotint, fotopolymering, o.a.). I tillegg arbeider han også med høytrykk (tre- og linotrykk), tegning og maleri (akvarell og akryl).

Motivene til Hans Bentsen er inntrykk fra et langt liv. Han vokste opp ved havet. Han er ofte i båt i skjærgården i Søgne. Bentsen har sitt atelier på Odderøya, som er et regionalt kultursenter i Kristiansand.

Bentsens verk er innkjøpt av flere offentlige institusjoner i Norge og Danmark. Han er innkjøpt av den norske ambassaden i London, og av firmaer i Philadelphia og New York. Han har deltatt på mange års- eller landsdelsutstillinger. Bentsen har også deltatt på en lang rekke separat- og gruppeutstillinger i Skandinavia, i tillegg til deltagelse i mange kunstprosjekter og kunstfestivaler.