Inge Jensen

Inge Jensen (f. 1961) er født i Mo i Rana. Han har i dag sitt atelier på Blaker nær Lillestrøm. Han har hatt en rekke utstillinger i inn og utland og er representert i private og offentlige samlinger. Inge Jensen er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi i Bergen 1979-1983 innen maleri og grafikk.

Jensen maler med oljemaling som han blander med marmorstøv. Han bygger opp maleriet til en skulpturell overflate. Det er klare referanser til naturens grunnelementer og til naturopplevelser. Flaten danner en klangbunn som kontrasteres mot den bearbeidede overflatens ofte organiske, autonome liv. Han oppnår dette ved å skape en spenning mellom underliggende farger og maleriets øvre fargelagte lag. Jensens mystiske motiver er flertydige. Handlingen i maleriet kan foregå i skogen eller under vann, i skumring eller nattestid. 
 
Jensen er en dyktig kolorist. Det første møtet med hans arbeider gir følelsen av å oppleve noe vakkert eller forførende, med en trolsk atmosfære. Men det vakre og forførende eksisterer som kjent ikke uten sine motsetninger, og det er arbeidet med å utforske og bearbeide kontrastene mellom disse motsetningene som særpreger Inge Jensens kunstnerskap.

I hans arbeider som vises i Art Gallery Linn har Jensen brukt maleteknikken pastos hvor han har strøket tykke lag oljebasert maling på maleriets overflate. I arbeidene ligger malingen i voluminøse lag som i et relieff. På grunn av den ujevne overflaten blir lyset reflektert på en måte som skaper dramatiske lys-/skyggevirkninger.

Jensen ble inspirert av ny-ekspresjonismen på 1980-tallet og av malere som Per Kirkeby og Anselm Kiefer. Hver enkelt kunstner søkte på 80-tallet å formidle sin egen subjektive tolkning, eller opplevelse av tilværelsen og seg selv i denne. Mot slutten av 1980-tallet og starten på 1990-tallet utviklet Inge Jensen et mer abstrakt formspråk, uttrykt gjennom en klar materialitet og med tydelige referanser til naturen og naturens grunnleggende elementer.